Se alla

Åtta miljarder till ny lärarutbildning

Söndag 21 augusti 2016


Liberalerna presenterar idag ett antal förslag för att ytterligare stärka professionalismen inom svensk lärarkår. Målet är att öka ämneskunskaper och ämnesmetodik. Bland förslagen finns en storsatsning på vidareutbildningen av lärare, högre antagningskrav och krav på masterexamen för att bli ämneslärare. 

Förslagen i korthet:

1. Ett års vidareutbildning på universitet i ämneskunskaper eller ämnesmetodik ska vara ett obligatoriskt inslag under en lärarkarriär. Satsningen är permanent och kostnaden ska bäras av staten. Utbildningen kan avse fördjupade ämneskunskaper i ett ämne som lärare redan är behörig i, eller att bli behörig i ytterligare ämne. Utbildningen ska avse legitimerade lärare i grundskola och gymnasium som har minst tio års tjänstgöring som lärare bakom sig. Under denna utbildning erhålls 80 procent avordinarie lön. Under den kommande budgetperioden fram till 2020 avsätter Liberalerna åtta miljarder kronor för denna reform. Det är den största vidareutbildningen av lärare någonsin.

2. Masterexamen ett krav för att bli ämneslärare. För att legitimeras som ämneslärare ska krävas avlagd masterexamen, för att öka kvaliteten och attraktionskraften i yrket. Ämneslärarutbildningen behåller nuvarande längd, men innehållet omdisponeras till förmån för mer ämneskunskaper och ämnesmetodik.

3. Högre antagningskrav till lärarutbildningen. Slutbetyget C i svenska från gymnasiet ska krävas för att antas till lärarutbildning för såväl grundskola som gymnasium. För att bli ämneslärare ska slutbetyget C krävas i aktuella ämnen. För att antas via högskoleprovet ska krävas lägst resultatet 1,0.

4. Ämneslärarutbildningen koncentreras till de sex största universiteten. Den stora spridningen av ämneslärarutbildningen till många små högskolor riskerar kvalitet och ökar lärarbristen i de mindre skolämnena. Praktisk-estetiska högskolor och tekniska universitet ska kunna fortsätta att utbilda ämneslärare i sina ämnen.

5. Krav på ämnesbehörighet för att sätta betyg. Idag kan en mattelärare sätta betyg i musik. Nästa steg i legitimationsreformen är att kräva behörighet i rätt ämne för att sätta betyg.