Se alla

Robert Hannah: Bostadsmarknaden behöver mer marknad

Måndag 20 februari 2017

Företrädare för Hyresgästföreningen och tre kommunägda bostadsbolag i Stockholm skriver idag på DN Debatt. De föreslår att hyressättningen bör baseras på andra faktorer än enbart produktionskostnaden. Exempelvis ska hyran kunna baseras på om bostaden ligger i ett attraktivt läge eller om den har tillgång till bra kommunikationer. Liberalernas bostadspolitiske talesperson Robert Hannah tycker att dagens förslag är ett steg i rätt riktning.

– Liberalerna välkomnar att företrädare för Hyresgästföreningen vänder i frågan om mer marknadsanpassade hyror. Detta är ett första steg mot ett rättvist hyressystem där konsumenters värdering av en hyreslägenhet väger tyngre än vilken årsmodell det är på ens kylskåp. I alldeles för många år har förortsbor fått betala dyrt för att innerstadsbors ska få bo billigt, säger Hannah.

– Hyresgästföreningens vändning visar att det är mer marknadsanpassning och individuella valmöjligheter som krävs för att få bukt på en icke-fungerande hyresmarknad med över 500 000 personer i bostadskön i Stockholm. Vi behöver göra oss av med det orättvisa socialistiska hyressystem som har skapat bland annat enorma köer och svarthandel med hyresbostäder, avslutar Hannah.