Se alla

Örnebjär (FP): Allvarligt att romer utelämnas från samarbetsavtal med Rumänien

Torsdag 4 juni 2015

Statsrådet Regnér undertecknar i veckan ett samarbetsavtal med Rumänien på det sociala området. Syftet är att färre fattiga EU-medborgare ska behöva komma hit och tigga.

Enligt uppgifter innehåller avtalet dock inte en enda referens till romer. Romer utsätts för en systematisk diskriminering och utbredd antiziganism. Det verkar som att Rumäniens retorik om att det inte förekommer diskriminering av romer har fått styra avtalets innehåll.

·
Det är positivt att Sverige ingår ett samarbetsavtal med Rumänien. Det behövs stora sociala insatser och människor måste få hopp och tro att
Source: Pressmeddelanden