Se alla

Eliasson (FP): Regeringspartierna och SD stoppar förslag för romsk inkludering

Torsdag 4 juni 2015

Idag i kulturutskottet behandlades en motion från Erik Ullenhag som rör insatser mot antiziganism och för ökad romsk inkludering. Delar av samma motion har tidigare vunnit bifall i Konstitutionsutskottet. Tyvärr går Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu på Sverigedemokraternas linje och stoppar förslagen.
– Motionen från Erik Ullenhag föreslår bland annat inrättandet av en romsk språk- och kulturinstitution. Alliansen och Vänsterpartiet ser behovet av ett kunskapscentra för romsk kultur och historia. Uppenbarligen tycker regeringspartierna annorlunda. Det säger Bengt Eliasson, Liberalernas
Source: Pressmeddelanden