Se alla

Birgitta Ohlsson: Regeringen måste hålla trycket uppe mot förtryckarna på Kuba

Tisdag 2 maj 2017

Trots öppnande mot omvärlden är bristen på demokrati och mänskliga rättigheter på Kuba skriande. Regimen fortsätter att förtrycka sina medborgare. Inga reformer har antagits som vittnar om en kubansk vår. Biståndsministern har uttryckt att Kuba genomgår en ”öppning gentemot omvärlden” och att den svenska regeringen tack vare dialogen uppmanat den kubanska att ratificera de grundläggande konventionerna om mänskliga rättigheter (Aftonbladet 29/9 2016).

– Den 18 december 2015 undertecknades en avsiktsförklaring med Kuba som är giltig i två år. Inför tvåårsdagen vore det önskvärt om regeringen utvärderade den dialogen. Om inte den kubanska regeringen kan visa på några framgångar vad gäller demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter bör Sverige bryta avsiktsförklaringen. Det säger Birgitta Ohlsson, utrikespolitisk talesperson för Liberalerna.

Även den svenska biståndsmyndigheten Sida skriver i mars i år i en skrivelse att det finns ”mycket begränsad kunskap om hur effektiva ansträngningarna att genom politisk dialog motverka det krympande [demokratiska] utrymmet har varit”.

– Svenska skattepengar ska inte slösas på ineffektivt bistånd, och Sverige som stat ska inte bidra till att ekonomiskt stärka diktaturer. Regeringen har en skyldighet att precisera vilka mål man hoppas kunna nå med sin diplomatiska strategi på Kuba, avslutar Ohlsson.

Birgitta Ohlsson ställer en skriftlig fråga i riksdagen till biståndsministern hur regeringen kommer att agera. Läs mer här:
https://news.cision.com/se/liberalerna/r/ohlsson–l–regeringen-maste-halla-trycket-uppe-mot-fortryckarna-pa-kuba,c2257527