Se alla

Nyamko Sabuni: En plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden år 2030

Lördag 16 november 2019

Idag samband med Nyamko Sabunis tal på Liberalernas landsmöte i Västerås presenterades en plan för att Sverige år 2030, efter ett genomgripande reformpaket, inte ska ha några utsatta områden.

Över en halv miljon människor bor i landets 60 utanförskapsområden. Det handlar om gängkriminalitet, parallella samhällsstrukturer samt religiösa fundamentalister som begränsar fri- och rättigheter, inte minst för flickor och kvinnor. Barn och vuxna känner långt gången otrygghet och rädsla. I många områden är svårt eller näst intill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag.

Förortslyftet

Nyamko Sabuni: En plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden år 2030