Se alla

Liberalernas landsmöte: Anta en nationell strategi mot våld mot barn

Lördag 16 november 2019

Liberalernas landsmöte i Västerås har beslutat om att anta en nationell strategi mot våld mot barn. Bland annat föreslås att inrätta ett center mot bortförda barn, att stärka polisens och åklagarnas arbete mot våld och förtryck mot barn samt att barn som bevittnar våld ska ses som brottsoffer. Den nationella strategin mot våld mot barn ska omfatta all den våldsutsatthet barn riskerar att utsättas för såsom i hemmet, på skolan, på institutioner, i bostadsområdet och på allmän plats.
Liberalernas partisekreterare Juno Blom kommenterar:

· Det finns så många barn som lever långt ifrån en

Liberalernas landsmöte: Anta en nationell strategi mot våld mot barn