Se alla

Nya redskap i arbetet mot ungdomars brottslighet

Fredag 17 mars 2017

Liberalernas rättspolitiska arbetsgrupp under ledning av Roger Haddad presenterar två förslag för att få ungdomar att lämna en kriminell livsstil. Förslagen går ut på att slopa den så kallade straffrabatten för ungdomar i åldern 18–20 år som återfaller i brott, samt införa jourdomstolar.

– Detta är viktiga förslag för att lagföra unga som är på väg åt fel håll i livet. Det krävs handling från rättsstaten. Förslagen leder till snabbare och tydligare påföljder för unga återfallsförbrytare, säger Roger Haddad, ordförande i Liberalernas rättspolitiska arbetsgrupp.

– Ungdomar som fastnat i en kriminell livsstil måste få hjälp, men också en tydlig reaktion på de brott de begått. När ungdomar ansluter sig till kriminella gäng och upprepade gånger begår grovt våld eller narkotikabrott blir det helt fel signal från samhället att ge rabatt på straffet enbart på grund av åldern, säger Roger Haddad (L).

Den rättspolitiska arbetsgruppen har sedan tidigare presenterat förslag om att tillåta möjligheten till anonyma vittnen, ett nej till att akademisera polisutbildningen och en avpolitisering av nämndemannasystemet.

 

Förslagen:

– Avskaffa straffrabatten för ungdomar i åldern 18–20 år som återfaller i brott.
Dagens straffrabatt ska behållas för den unga människa som är förstagångsförbrytare, men avskaffas för ungdomar som har fyllt 18 år och återfaller i ny brottslighet efter att tidigare ha dömts för brott. När det gäller myndiga som återfaller i brott får rabatten fel effekt. Att i dessa fall ge rabatt på påföljden blir direkt kontraproduktivt och blir en signal om att den unges kriminella livsstil inte tas på tillräckligt allvar.

– Inför jourdomstolar.
Särskilda jourdomstolar ska införas. Domstolarna ska särskilt prioritera lagöverträdare mellan 15 och 25 år och ska hantera ärenden där brottsutredning kan avslutas mycket snabbt och där åklagare snabbt kan väcka åtal. Jourdomstolarna ska ha öppet på kvällar och helger så att rättsprocessen kan genomföras så snart som möjligt, och så att påföljden ska följa tätt inpå den brottsliga gärningen. Samma regler ska tillämpas som i alla andra brottmål vad gäller t.ex. bevisprövning, försvarare och målsägandebiträde.