Se alla

Nina Lundström (L): Brister i medfinansieringsförslaget av ny infrastruktur

Torsdag 8 december 2016

Regeringen har lagt ett förslag om att kommuner som medfinansierar statlig eller landstingskommunal transportinfrastruktur ska ha möjlighet att förhandla med en byggherre eller fastighetsägare om medfinansieringsersättning vid en eventuell värdeökning på kringliggande bostäder. Liberalernas trafikpolitiske talesperson Nina Lundström anser att förslaget inte tar ett helhetsgrepp kring infrastrukturfinansiering.

– Det finns ett stort behov av ny infrastruktur över stora delar av landet. Därför är det anmärkningsvärt att det saknas ett helhetsgrepp från regeringen på hur

Nina Lundström (L): Brister i medfinansieringsförslaget av ny infrastruktur