Se alla

Nu vänder resultatet för svensk skola. Men det är mycket kvar att göra.

Onsdag 14 december 2016

Stort grattis till Sveriges alla lärare och elever! Resultatet av Pisa-undersökningen 2015 visar på ett trendbrott för svensk skola, och efter decennier av sjunkande skolresultat siktar kurvan nu uppåt igen. Kunskapsskolan är på väg tillbaka.

Alliansregeringens reformagenda hade som syfte att vända de sjunkande resultaten genom att fokusera på kunskap och på lärarna. Vi införde ny läroplan, nytt betygssystem, betyg från årskurs 6, nationella prov i årskurs 3, ny lärarutbildning och lärarlyft. De elever som nu skrev Pisa-provet var de första eleverna som skrev nationella prov i årskurs 3 och årskurs 6 och som fick tidigare betyg.

Vi liberaler har höga ambitioner
för den svenska skolan, och mycket återstår att göra. Inom ett decennium ska Sverige ligga i tio i topp i Pisa, och det kräver fortsätta liberala kunskapsreformer. Vi behöver stärka lärarna än mer, med fler karriärtjänster, rätt till vidareutbildning och förbättrad lärarutbildning. För att öka likvärdigheten i den svenska skolan bör skolan förstatligas. Och vi behöver särskilda åtgärder för att förbättra skolresultaten för de nyanlända.

Liberalerna sätter skolan främst.

Läs mer om Liberalernas skolpolitik här