Se alla

Mats Persson (FP): Regeringens ROT-politik leder till färre jobb

Måndag 5 oktober 2015

Idag har Dagens Nyheter tagit del av en enkät där över 2000 byggföretagare svarat hur regeringens försämring av ROT-avdraget påverkar dem. Den visar att var fjärde företag antingen bestämt sig eller överväger att minska antalet anställda. I enkäten framkommer det även att nästintill alla små och medelstora byggföretag befarar att svartjobben kommer att öka i takt med regeringens försämring. Även Skatteverket har tidigare konstaterat sedan ROT- och RUT-avdraget infördes så har acceptansen bland allmänheten att anlita svart arbetskraft minskat.

– Jag delar tyvärr byggföretagens bedömning.
Source: Pressmeddelanden