Se alla

Sysselsättningsmål och skattepolitik för jobb och tillväxt

Torsdag 1 oktober 2015

Sverige behöver fler skattebetalare, inte fler och höjda skatter. Det är ingången i vår ekonomiska politik för att skapa jobb och tillväxt som ska få välfärden att växa. Liberalerna liberalerna presenterar idag ett sysselsättningsmål som sätter fokus på hur många människor som kommer i arbete på riktigt. Målet är 70 procents sysselsättning, vilket innebär 600 000 fler jobb till 2025. Sysselsättningsmålet ska ersätta regeringens arbetslöshetsmål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Problemet med arbetslöshetsmålet är att det kan nås utan att fler kommer i arbete, så fort människor förtidspensioneras så sjunker ju arbetslösheten. Regeringens mål är också relativt hur arbetslösheten utvecklar sig i andra EU-länder. Det är fel fokus. Sverige ska ha ett mål som bygger på vår egen framgång, inte på andras misslyckanden.

Ett sysselsättningsmål förpliktigar om att driva en långsiktig ekonomisk politik som ger jobb och skapar tillväxt. Liberalerna liberalerna genomgår nu den största förnyelsen i modern tid och genomgripande strukturreformer är en viktig del i detta. Det handlar om en liberaliserad arbetsrätt, mer av lönespridning, en liberaliserad bostadsmarknad med sänkt flyttskatt, en liberaliserad energimarknad med avskaffad effektskatt och en kunskapsskola för bättre matchning, genom till exempel en ny yrkesskola.

Idag har jag tillsammans med Erik Ullenhag presenterat en rad skatteförslag för fler jobb och högre tillväxt. Det ska bli mer lönsamt att arbeta och det ska bli mer lönsamt att utbilda sig. Därför avskaffar vi värnskatten och höjer brytpunkten för att betala statlig inkomstskatt. Idag är det framförallt kvinnor som är de stora förlorarna på de höga marginalskatterna, det lönar sig helt enkelt inte att utbilda sig inom flera kvinnodominerade yrken. Att avskaffa värnskatten och kraftigt sänka marginalskatterna är en omprövning från den politik som Alliansen förde. I vårt budgetalternativ utvidgar vid RUT-avdraget till att också omfatta flyttjänster, vi förstärker RUT för dem över 80 år, vi sänker skatten för dem över 63 år som fortsätter att jobba och vi sänker arbetsgivaravgifterna.

För att Sverige ska ha världens bästa välfärd så måste vi öka konkurrenskraften och ha en politik för jobb och tillväxt. Det är det som vårt budgetalternativ handlar om.

Läs min och Erik Ullenhags artikel på Dn-debatt om sysselsättningsmålet här:

Läs om vårt skattepaket här:

 

Liberala hälsningar,

Jan Björklund