Se alla

Mathias Sundin: Regeringen blundar när en ny underklass växer fram

Måndag 15 maj 2017

Finanspolitiska rådet har idag presenterat rapporten Svensk finanspolitik 2017. Rådets rapport ger regeringen kritik på flera områden. Inom arbetsmarknadspolitiken konstaterar rådet att det behövs enkla jobb med lägre löner för att möta huvudproblemet på svensk arbetsmarknad: skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes och utomeuropeiskt födda.

Liberalernas Mathias Sundin delar uppfattningen att trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas.

– Det är dags att införa fler enkla jobb. Regeringens ideologiska blindhet skapar en ny underklass som inte kommer in på svensk arbetsmarknad.