Se alla

Maria Weimer (FP): Liberala reformer för Uppsala län

Onsdag 7 oktober 2015

Vi behöver fler jobb och fler skattebetalare, inte högre skatter. Det är jobben som är en garant för vår välfärd, och för att säkra denna sätter Liberalerna nu upp ett nytt sysselsättningsmål för Sverige – vi ska nå 600 000 fler jobb år 2025. Det förpliktigar och för att nå dit föreslår vi bland annat skattesänkningar på 30 miljarder på jobb och företagande. Det är avgörande för Sverige och Uppsala.
Konkret så handlar det bl. a om slopad värnskatt, lägre arbetsgivaravgifter och ett utvidgat Rut-avdrag, samt höjd brytpunkt för att betala statlig skatt så att det också ska löna
Source: Pressmeddelanden