Se alla

Liberalerna väljer ny partiledare i en öppen process

Tisdag 19 mars 2019

Liberalernas process för att välja en ny partiledare sker under våren och ska vara öppen och med flera olika kandidater. Partistyrelsen kallar till extra landsmöte den 28 juni 2019 då valet av partiledare äger rum. Plats ännu inte fastställd.

FAKTA
Förutom landsmötet består processen av tre delar.
Sonderingsfasen pågår nu och fram till 15 april. Valberedningen uppmanar förbunden att inkomma till valberedningen med flera tänkbara namn.
Hearingfasen är 31 maj-10 juni inleds med att valberedningen presenterar de kandidater som har det bredaste stödet. Dessa kandidater erbjuds att delta

Liberalerna väljer ny partiledare i en öppen process