Se alla

Liberalerna begär en särskild debatt i riksdagen om hot och våld i skolan mot lärare och rektorer

Fredag 15 mars 2019

Liberalerna har idag lämnat in en begäran till talmannen om en särskild debatt. Bakgrunden är den senaste tidens uppmärksammade fall om att lärare som ingriper mot stökiga elever anmäls, men också om fall där rektorer och lärare får utstå hot och trakasserier i samband med beslut om disciplinära åtgärder eller betyg. 

– Ett uppmärksammat fall nyligen är den lärare i Stockholmsområdet som fick motta ett stryptag av en elevs pappa i samband med en hätsk diskussion om en betygssättning. Detta är förstås helt oacceptabelt. Det blir inte bättre när tingsrätten avslog lärarens begäran om

Liberalerna begär en särskild debatt i riksdagen om hot och våld i skolan mot lärare och rektorer