Se alla

Liberalerna: Skolan måste ingripa mot våld

Tisdag 27 juli 2021

Under de senaste åren har flera rapporter och internationella undersökningar visat på stora brister i den svenska skolan när det kommer till studiero och trygghet. En stor andel elever uppger att de saknar studiero på sina lektioner – men många uppger även att de känner sig otrygga i skolmiljön. Särskilt drabbade av otryggheten i skolan är flickor. 
Den nationella kartläggningen Skolundersökningen visar att många brott äger rum i skolmiljön, och det handlar i huvudsak om misshandel, hot och sexuella kränkningar. Samtidigt uppger många lärare att de inte längre vågar ingripa i stökiga

Liberalerna: Skolan måste ingripa mot våld