Se alla

Liberalerna: Förslag för en levande och konkurrenskraftig landsbygd

Måndag 26 juli 2021

Den som lever och verkar i gles- och landsbygd möter idag orimliga och onödiga hinder. Avstånden till samhällsservice är långa och regelverken är utformade utifrån storstadsinvånarnas behov. Det behövs en förändring. Därför presenterar Nyamko Sabuni, Johan Pehrson och Arman Teimouri idag delar ur Liberalernas bydgepolitiska program ”Bo och leva i hela landet” med 64 reformer som presenteras under hösten. Förslagen är:  

· Fördjupat nordiskt samarbete i gränsområden
· Insatser för en närmare och mer personlig poliskår
· Inrätta moderna ortsombud som länk mellan myndigheter och

Liberalerna: Förslag för en levande och konkurrenskraftig landsbygd