Se alla

Liberalerna: Sex förslag för ordning och trygghet i skolan

Söndag 7 augusti 2022

Fler än 16 000 elever lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet varje år. En viktig orsak är att stök och otrygghet tyvärr är vardag i många svenska skolor. I samband med Johan Pehrsons sommartal i Göteborg presenterar Liberalerna sex förslag för bättre ordning och trygghet i alla skolor.  

Allt färre elever känner sig trygga. För att lyfta svensk skola behövs mer tydlighet kring regler, ansvar och konsekvenser. Socialdemokraternas säger sig vilja återta kontrollen över skolan men pratar bara om friskolor. Vi vill återta kontrollen i alla skolor, säger partiledare Johan Pehrson.

Liberalerna: Sex förslag för ordning och trygghet i skolan