Se alla

Liberalerna: Förskoleplikt för barn som ligger efter i svenska

Tisdag 9 augusti 2022

Integration bygger på att alla lär sig svenska. Varje barn i Sverige har rätt till det svenska språket. Därför presenterar Liberalerna idag sitt valmanifest med förslag om:

1. Förskoleplikt för barn som ligger efter i språkutvecklingen

Om språkbedömningen på BVC visar att barnet redan halkat efter i språkutvecklingen ska föräldrarna ansvara för att barnen skrivs in på förskola.

–  Idag är skillnader i barns språkfärdigheter befästa redan i lågstadiet. En kompensatorisk skola behöver börja redan i förskolan. Vi behöver nå de barn som lever i utsatthet. För de barn som inte är

Liberalerna: Förskoleplikt för barn som ligger efter i svenska