Se alla

Liberalerna: Riv upp försvarsbeslutet om JAS

Söndag 18 september 2016

Flygvapnet består idag av knappt 100 stridsflygplan. Detta antal skall under de kommande åtta åren reduceras ner till 60 plan, i enlighet med det försvarsbeslut som fem partier står bakom.

– Det är obegripligt att i det säkerhetspolitiska läge som vi nu befinner oss i, med ökad rysk aggressivitet, minska det svenska luftförsvaret med 40 procent, säger Jan Björklund.

Liberalernas budgetmotion som presenteras inom kort kommer att innehålla krav på att luftförsvaret ska uppgå till minst 100 stridsflygplan genom att JAS C/D behålls.

– Jag tycker att de 60 nya planen absolut ska

Liberalerna: Riv upp försvarsbeslutet om JAS