Se alla

Med anledning av riksdagsgruppens möte

Onsdag 14 september 2016

Idag har Liberalernas riksdagsgrupp träffats för att ha ett samtal om den politiska hösten och våra arbetsformer.

Livliga diskussioner är en del av vårt partis själ. Samtidigt är vi ett litet parti, och kraven på oss att vara tydliga mot väljarna är större än tidigare. Det är ibland en svår balansgång mellan att ha högt i tak och att tala med en röst, och vi är överens om att vi kan bli bättre.

Hela riksdagsgruppen har varit med under diskussionerna, utom Said Abdu och Allan Widman som haft andra åtaganden. Det var ett bra och öppet samtal, som jag tror var viktigt för att stärka gruppens och därmed Liberalernas framtida arbete.

I dag meddelade också Birgitta Ohlsson att hon väljer att lämna sin plats i riksdagsgruppens styrelse, det så kallade förtroenderådet. Detta besked påverkar inte hennes övriga uppdrag i Liberalerna.

Som partisekreterare vill man förstås helst att alla ska vara överens hela tiden, men från tid till annan tycker vi olika – i vårt parti som i andra. Idag känner jag mig trygg med att vi har haft en viktig diskussion om hur vi framöver kan kombinera ett tillåtande diskussionsklimat med att vara ett kraftfullt liberalt parti med en tydlig röst. Dagens samtal är ett steg i rätt riktning.

Maria Arnholm, partisekreterare