Se alla

Liberalerna presenterar åtta förslag för ett starkare EU

Söndag 3 juli 2016

Idag är Liberalernas dag i Almedalen. Vi presenterar åtta förslag för ett Sverige som står starkare i ett starkare EU. Liberalernas linje är tydlig: vi vill se ett fördjupat samarbete även när andra tvekar.

1. Sverige bör gå med i finanspakten

Sverige bör ansluta sig till finanspakten. Finanspakten går längre än tillväxt- och stabilitetspakten som ännu ligger som grundplatta. Att en överenskommelse om överskottsmålet och det finanspolitiska regelverket just slutits ändrar inte att den långsiktiga ambitionen måste vara att vi i alla delar ställer lika höga krav på oss själva som vi

Liberalerna presenterar åtta förslag för ett starkare EU