Se alla

Liberalerna: Möjliggör en återstart av Ringhals 1

Tisdag 16 februari 2021

Nedstängningen av Ringhals 1 på nyårsafton 2020 förvärrade en redan besvärlig situation i kraftnätet i södra Sverige, men också möjligheten att föra över el från norr till söder. Detta har lett till att södra Sverige haft brist på el och Sverige har varit tvungna att importera smutsig el från våra grannländer.

Den snabbaste och också en av de mest effektiva åtgärderna för att förbättra situationen vore att återstarta Ringhals 1. Däremot finns legala hinder för en återstart. Reaktorn får inte tas i drift eftersom den har anmälts som permanent avställd till Strålsäkerhetsmyndigheten. Denna

Liberalerna: Möjliggör en återstart av Ringhals 1