Se alla

Liberalerna KU-anmäler Per Bolund

Torsdag 18 februari 2021

Per Bolunds uttalande kring Blykalla AB:s, Unipers och Kungliga Tekniska Högskolans ansökan om medfinansiering för utveckling av fjärde generationen kärnkraft hos Energimyndigheten bör granskas av konstitutionsutskottet. Det menar Liberalernas Allan Widman.

Ansökan som blev känd tidigare i veckan gäller mycket små, modulära anläggningar som de sökande menar kan ha stor betydelse för elförsörjningen redan under nästa decennium. Energimyndigheten har nu att ta ställning till ansökan.

Men redan samma dag som ansökan till Energimyndigheten blev känd gick miljöminister Per Bolund ut och

Liberalerna KU-anmäler Per Bolund