Se alla

Liberalerna: Masterexamen ska krävas för att bli ämneslärare på gymnasiet och högstadiet

Söndag 3 juli 2016

Liberalerna föreslår idag att ämneslärarutbildningen för högstadiet och gymnasiet reformeras. Förslagen innebär att ämneslärarutbildningen för högstadiet och gymnasiet läggs samman till en utbildning som ger en masterexamen. Ämnet ”utbildningsvetenskap” minskar ner med 30 högskolepoäng till förmån för 30 högskolepoäng av ämneskunskaper.

Huvudsyftet med förslagen är att öka ämneslärarnas egna ämneskunskaper och genom en masterexamen höja statusen på utbildningen samt göra utbildningen än mer gångbar på en bredare arbetsmarknad. En sammanslagning av ämneslärarutbildningen för högstadiet

Liberalerna: Masterexamen ska krävas för att bli ämneslärare på gymnasiet och högstadiet