Se alla

Liberalerna: Högre krav för att bli lärare

Fredag 1 juli 2016

Skickliga lärare med en stor auktoritet och tydliga befogenheter i klassrummet är den avgörande faktorn för att höja resultaten i skolan. Läraryrkets status har dessvärre sjunkit under lång tid, bland annat då kommunerna inte klarade av sitt arbetsgivaransvar när skolan kommunaliserades. Under Liberalernas tid på utbildningsdepartementet inleddes ett omfattande reformarbete för att höja lärarnas status. Reformerna, med ny lärarutbildning, fler karriärvägar, ökad kompetensutveckling och stärkt lärarroll, har gett resultat och läraryrkets attraktivitet har ökat. Men mer behövs för att

Liberalerna: Högre krav för att bli lärare