Se alla

Liberalerna är med och räddar Bromma Flygplats

Torsdag 25 november 2021

En majoritet i Trafikutskottet har idag riktat ett tillkännagivande till regeringen om att ändringar i det nationella basutbudet av flygplatser inte bör genomföras utan riksdagen godkännande. Frågan blev aktuell när regeringen ville lägga ner Bromma flygplats. Liberalerna har länge jobbat för att samla majoritet och har nu åter uppnått det. 

– Det är tillräckligt med kaos i svensk politik, men med Miljöpartiet ute ur regeringen, så kanske Socialdemokraterna tar sitt förnuft till fånga, lyssnar på majoriteten i riksdagen och lägger utredningen om Brommas nedläggning där den hör hemma. På

Liberalerna är med och räddar Bromma Flygplats