Se alla

L: Unik statistik visar att en kraftsamling för skolan inte kan vänta

Lördag 20 november 2021

Liberalerna har granskat skolresultat en i utsatta områden år för år sedan Socialdemokraterna tillträdde regeringsmakten. Läget är akut, visar ny statistik på andelen underkända elever som bor i utsatta områden.

Liberalerna presenterar idag unik statistik om regeringens skolmisslyckande. Genom nya data från SCB framkommer det för första gången hur skolresultaten har utvecklats för elever från de 61 områden som finns med på Polismyndighetens lista över utsatta områden.

1. Dubbelt så stor andel elever från utsatta områden blir underkända i skolan jämfört med övriga riket.
2. Ingen

L: Unik statistik visar att en kraftsamling för skolan inte kan vänta