Se alla

Liberalerna: Äntligen nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Tisdag 4 maj 2021

Liberalerna har i flera år drivit frågan om att Sverige ska få en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Nyamko Sabuni lyfte kravet i sitt första tal som partiledare 2019 och sedan dess har inte minst Juno Blom drivit frågan intensivt. Nu tillsätts utredaren som ska ta fram förslagen.

– Det finns så många barn som lever långt ifrån en trygg värld. Genom hela mitt yrkesverksamma liv har jag mött barn vars liv har präglats av utsatthet, maktlöshet och svek från vuxenvärlden. Barn vars liv har genomsyrats av våld, rädsla

Liberalerna: Äntligen nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn