Se alla

Gemensamma utgångspunkter inför ett utskottsinitiativ med anledning av regeringens migrationspolitiska proposition

Söndag 2 maj 2021

Regeringen lägger i sin migrationspolitiska proposition fram förslag som är mer långtgående än Migrationskommitténs förslag till ny migrationslagstiftning.

L har tidigare lagt fram en motion som i stora delar överensstämmer med Migrationskommitténs förslag. Under lagberedningen av Migrationskommitténs förslag har vissa lagtekniska synpunkter framkommit på migrationskommitténs betänkande, som L inte beaktat i sin motion, eftersom den lades fram före remissförfarandet och lagrådsgranskningen.

M, SD och KD har var för sig presenterat migrationspolitiska förslag som innebär en mer

Gemensamma utgångspunkter inför ett utskottsinitiativ med anledning av regeringens migrationspolitiska proposition