Se alla

Lennart Gabrielsson (FP): Byråkrati hindrar elever från prao

Tisdag 29 september 2015

Arbetsmiljöverket har på egen hand skärpt synen på arbetsmiljön med nya föreskrifter för elever som praoar under skoltid. Konsekvensen är att allt fler skolor drar sig för att skicka elever på prao.

– Föreskrifterna är så skarpa att skolorna inte har någon möjlighet att skicka elever på prao. Många elever på högstadiet ser fram mot att själva få möta olika yrken under sin prao. Både läroplanen och skollagen innehåller skrivningar om samverkan med arbetslivet och tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Detta menar Lennart Gabrielsson, ledamot i styrelsen för Sveriges kommuner och
Source: Pressmeddelanden