Se alla

L: Riksdagen bör stifta skarp lag mot barnäktenskap

Torsdag 2 februari 2017

Dagens lagstiftning är inte anpassad efter en situation då ett minderårigt bortgift barn söker sig till Sverige för att få skydd här.

– Vi måste komma åt problemet med flickor som lever i ofrivilliga äktenskapsliknande förhållanden. Det säger Christina Örnebjär, barnpolitisk talesperson för Liberalerna.

Äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag kan idag erkännas i Sverige, förutsatt att det är giltigt i det land där det ingicks. Migrationsverkets identifierade 2016 minst 132 fall där bortgifta barn kommit till Sverige. Liberalerna anser att lagen bör skärpas så att inget barn under 18 år ska kunna räknas som gift.

– Regeringen ser problemet men ingenting händer. Detta är en fråga där vi anser att riksdagen kan ta initiativet för att få skarp lagstiftning på plats så snart som möjligt. Civilutskottet bör ta fram ett lagförslag med innebörden att barnäktenskap som ingåtts enligt utländsk rätt inte erkänns i Sverige.

Liberalerna anser att lagen bör skärpas så att inget barn under 18 år ska kunna räknas som gift i Sverige, oavsett om det fanns anknytning till Sverige eller ej då äktenskapet ingicks. Likaså ska äktenskap som ingåtts under tvång aldrig erkännas.

– Jag har i min roll som lärare mött elever som varit oroliga för att resa utomlands på sommarlovet. En skärpt lagstiftning är ett stöd och en tydlig markering från samhället till de flickor som lever i en hederskultur att i Sverige är det svenska lagar om äktenskap som gäller.