Se alla

Kommentar från Bengt Eliasson om regeringens förslag för en ny funktionshinderpolitik

Onsdag 17 maj 2017

”Regeringen har nu presenterat hur de tänker sig att funktionshinderpolitiken ska se ut under de kommande åren. Regeringens utspel kan tolkas som att man kommer att lägga mycket tid på utredningar och översyner om hur verkligheten ser ut. Verkligheten är att de brister som människor möter på arbetsmarknaden, som elever i skolan, som samhällsmedborgare som utestängs när tillgängligheten brister, redan är väl kända. Det saknas handlingskraft, konkret verksamhet och avsatta pengar.

​Ett värdefullt besked som statsrådet Åsa Regnér ändå lämnade vid måndagens presskonferens är att ett nytt svenskt mål ska tydliggöra FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det andra positiva är att universell utformning finns med som viktig princip.

Det handlar om att göra rätt från början och att ta hänsyn till att samhället består av mångfald och olikheter. Att alla politikområden, inte minst frågor som arbete, skola och samhällsbyggande utgår från detta, är avgörande. Samtidigt har flera ministrar talat om motsatsen under mandatperioden, bl.a. bostadsministern som tidigare velat göra undantag från hissregler och undantag i tillgänglighet.

Det är på tiden att regeringen nu säger att all politik ska ha utgångspunkten i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men utfästelsen i propositionen blir totalt innehållslös när samma regering vägrar lösa den akuta krisen inom LSS och personlig assistans.

Statsrådet Åsa Regnér kan prata hur mycket som helst om tillgänglighet och kamp mot diskriminering. Det betyder ingenting när en person om dagen samtidigt förlorar sin personliga assistans, Om funktionshinderpolitiken är huset så är den personliga assistansen stommen som bär upp huset. LSS är skelettet som bär alla andra delar.

Regeringen säger nu att funktionshinderspolitiken på allvar ska genomsyra alla politikområden, och att det är viktigt att kunskapen om FN-konventionen slår igenom brett i samhället. För att ha någon trovärdighet så måste regeringen ta till sig av den svidande kritik FN redan riktat mot Sverige för att inte leva upp till konventionen.

Det är just för neddragningarna inom personlig assistans som regeringen får hårdast kritik. När det gäller assistansen så fortsätter regeringen att ducka. Sverige behöver en funktionshinderpolitik som håller ihop, det klarar Åsa Regnér och regeringen inte av att leverera.”

Bengt Eliasson, riksdagsledamot (L), och talesperson i frågor som rör personer med funktionsnedsättning.