Se alla

Karlsbro (L): EU får inte slänga Ukraina under traktorn

Onsdag 20 mars 2024

Liberalernas Karin Karlsbro kommenterar dagens fortsatta behandling av förnyelsen av handelslättnader för Ukrainas export till EU (https://www.svd.se/a/P4WqER/eu-stramar-at-jordbruksimport-fran-ukraina):

Efter ett storbråk i handelsutskottet har vi skickat en tydlig signal till EU:s medlemländer och kommande toppmöte att vi inte kan fortsätta förhala det för Ukraina livsviktiga frihandelsavtalet. Liberalerna var drivande för att få en majoritet i utskottet att votera avtalet redan idag.

I natt meddelande det belgiska ordförandeskapet  (https://twitter.com/EU2024BE/status/

Karlsbro (L): EU får inte slänga Ukraina under traktorn