Se alla

Karin Karlsbro (L) har varit mest aktiv i Europaparlamentet

Tisdag 7 maj 2024

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro har varit mest aktiv av de 21 svenska ledamöterna i EU under den gångna mandatperioden visar en ny sammanställning (https://www.europaportalen.se/2024/05/sveriges-mest-aktiva-eu-politiker) från Europaportalen. 

“Det är väldigt roligt att få ett kvitto på hårt arbete. Det här visar att en röst på Liberalerna är en röst för resultat” säger Karin Karlsbro och framhåller att hon är extra nöjd med att ha fått sin partigrupps förtroende att förhandla tunga delar i EU:s klimatpaket och ansvarat för de frihandelsavtal som slutits under

Karin Karlsbro (L) har varit mest aktiv i Europaparlamentet