Se alla

Alliansen i civilutskottet tar gemensamt initiativ för fler bostäder

Tisdag 21 februari 2017

Idag har Alliansen i Civilutskottet tagit ett gemensamt utskottsinitiativ om buller. Om regeringen inte återkommer med nya riktvärden för buller upphävs förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader vid årskiftet. Bakgrunden är att ansvarigt statsråd Peter Eriksson meddelat att han inte avser att gå vidare med förändring av förordningen i enlighet med riksdagens beslut.

– Bostadsministern har meddelat att han inte kommer att genomföra nödvändiga förändringar, trots att riksdagen tidigare fattat beslut om detta. Från Liberalernas sida ser vi därför det som nödvändigt för riksdagen att fatta ett skarpt beslut. Det säger Robert Hannah, bostadspolitisk talesperson för Liberalerna.

– Vi har en stor bostadsbrist i Sverige och varje ny lägenhet är ett viktigt tillskott. Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader lägger idag hinder för många möjliga byggprojekt. Vi kommer nu kräva att regeringen ändrar i förordningen, annars upphävs förordningen vid årsskiftet.