Se alla

Så kan unga med intellektuella funktionsnedsättningar fortsätta studera

Torsdag 4 maj 2017

Snart ska fler få möjligheten att studera vidare. Idag har riksdagen bifallit ett förslag från Christina Örnebjär om att utreda möjligheterna till vidare studier för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Idag finns det flera hinder för unga med intellektuell funktionsnedsättning som vill fortsätta studera efter gymnasiet. Inget av programmen i gymnasiesärskolan leder till grundläggande högskolebehörighet. Beslutet innebär att regeringen ska ta fram förslag på hur man kan skapa fler möjligheter till eftergymnasial utbildning för den här målgruppen.

– Jag är otroligt glad! Det handlar mycket om fördomar och förväntningar. Den inlåsning som särskolan innebär måste öppnas, menar Christina Örnebjär, riksdagsledamot från Örebro län.

– Det behövs riktade insatser och särskilt utformade program. Det räcker inte med tillfälliga projekt med kort livslängd. Givetvis ska personer med intellektuella funktionshinder också få möjlighet att göra aktiva val, kunna få makt över och i sina liv och mer inflytande över sin egen vardag.

Christina Örnebjärs motion kan läsas här