Se alla

Bengt Eliasson: Regnér prioriterar inte riksdagens utfrågning om assistansersättning

Onsdag 1 februari 2017

Socialutskottet anordnar imorgon en öppen utfrågning i Riksdagen om assistansersättningen och den kommunala insatsen personlig assistans. Det senaste året har det skett omfattande nedskärningar inom området, vilket lett till att bland annat Liberalerna begärt en förklaring från regeringen.

– Jag är glad att socialutskottet gått på Liberalernas linje och anordnar en öppen, offentlig utfrågning. Frågorna kring de stora nedskärningarna inom assistansersättningen för de mest utsatta med funktionsnedsättningar är många och allvarliga. Det säger Bengt Eliasson, funktionshinderpolitisk talesperson för Liberalerna.

– Min förhoppning är att vi folkvalda i landets högsta beslutande organ kan förtydliga lagstiftningens intentioner för både åhörare och regering genom en utfrågning.

Liberalerna har tidigare lyft frågan i ett antal interpellationsdebatter i riksdagen. Men den aktuella utfrågningen har Åsa Regnér (S) inte valt att prioritera.