Se alla

Birgitta Ohlsson (L): Dags för Sverige och EU att spela med öppna kort

Måndag 29 augusti 2016

Trots att förhandlingarna mellan EU och Kuba angående ett avtal om samarbete och politisk dialog avslutades i mars 2016 är innehållet inte offentliggjort. Dokumenten lämnas inte ut, trots att dessa har undertecknats offentligt.  

– Liberalerna kräver att Sverige och EU offentliggör innehållet i ett aktuellt avtal om samarbete och politisk dialog med Kuba. MR-organisationer och press måste få tillgång till dokumenten före avtalet ingås, så att innehållet demokratiskt kan granskas och diskuteras. Det är förkastligt att Sverige och EU, som så ofta framhåller vikten av transparens för en

Birgitta Ohlsson (L): Dags för Sverige och EU att spela med öppna kort