Se alla

Birgitta Ohlsson: FP satsar 180 miljoner på Demokratilyft i biståndet

Fredag 2 oktober 2015

Liberalerna satsar 180 miljoner på Demokratilyftet i svenskt bistånd i partiets budgetmotion. Mer resurser bör riktas till att främja yttrandefrihet, pressfrihet och oberoende medier.

– Riktat bistånd bör i högre grad än idag ges till fria journalisters utbildning och kontakter i Sverige. Vi anser även att inom ramen för Demokratilyftet ska Sverige stödja enskilda demokratiaktivister genom att öronmärka biståndspengar till ”demokratistipendier” för aktivister som vill studera i Sverige, säger Liberalernas utrikespolitiska talesperson Birgitta Ohlsson.

Liberalerna väljer också i vår budgetmotion för 2016 att återställa satsningen på mänskliga rättigheter.

– Den rödgröna regeringen skär ner på särskilda satsningar för mänskliga rättigheter, vilket är oerhört olyckligt. När demokrati tyvärr inte är ett utvecklingsmål enligt FN och demokratin avstannat och gått tillbaka i världen de senaste sex åren behövs större demokratisatsningar i biståndet. Läxan är att aldrig ta frihet för given och inse att de aldrig blir demokrati utan demokrater på plats, avslutar Birgitta Ohlsson.

 

Presskontakt:
Natalia Rylander, pressekreterare (FP)
0725 410 291