Se alla

Birgitta Ohlsson (FP): FP satsar 180 miljoner på Demokratilyft i biståndet

Fredag 2 oktober 2015

Liberalerna satsar 180 miljoner på Demokratilyftet i svenskt bistånd i partiets budgetmotion. Mer resurser bör riktas till att främja yttrandefrihet, pressfrihet och oberoende medier.

– Riktat bistånd bör i högre grad än idag ges till fria journalisters utbildning och kontakter i Sverige. Vi anser även att inom ramen för Demokratilyftet ska Sverige stödja enskilda demokratiaktivister genom att öronmärka biståndspengar till ”demokratistipendier” för aktivister som vill studera i Sverige, säger Liberalernas utrikespolitiska talesperson Birgitta Ohlsson.

Liberalerna väljer
Source: Pressmeddelanden