Se alla

Allan Widman (L): ÖB har fattat ett klokt beslut

Onsdag 14 september 2016

Överbefälhavarens beslut att i förtid permanenta den militära närvaron på Gotland stärker vår säkerhet. Återmilitariseringen av Gotland är nu ett faktum som omvärlden får förhålla sig till.

– Det förband som stationeras på ön bildar grunden för ett kuppförsvar. Det går inte längre att bara promenera in på ön. Närvaron av militär ställer krav på visst mått av våldsanvändning och är därmed tröskelhöjande, säger Allan Widman (L), ordförande i riksdagens försvarsutskott.

– Ett verkligt försvar av Gotland kräver dock förband som också kan verka mot en fiende innan denne stigit i land.

Allan Widman (L): ÖB har fattat ett klokt beslut