Se alla

Acketoft (L): Inte rimligt att Skånekommuner måste agera bank åt regeringen

Torsdag 1 september 2016

Ersättning från staten är avgörande för att kommuner ska klara av att hantera bland annat boende och skolgång för nyanlända. Tyvärr uttrycker många kommuner besvikelse över Migrationsverkets misslyckande när det gäller utbetalning av ersättningarna. Detta drabbar kommunerna hårt.
– Betalningarna dröjer och kommuner tvingas på vissa håll i landet agera bank åt staten. Så kan det inte fungera. Det säger Tina Acketoft (L), riksdagsledamot.

Med anledning av situationen riktar Tina Acketoft en skriftlig fråga i riksdagen till Migrationsminister Morgan Johansson.

– Migrationsverket är

Acketoft (L): Inte rimligt att Skånekommuner måste agera bank åt regeringen