Se alla

Välfärd

Bättre välfärd i Europa

För att vässa Europas konkurrenskraft behövs samhällen som håller ihop, där fler jobbar och bidrar till välfärden. Liberalerna vill se social trygghet och välfärd av god kvalitet i hela Europa – det behövs för att den fria rörligheten ska fungera, gör att fler kommer i arbete och stärker EU:s konkurrenskraft. EU:s sociala pelare ska användas för att leda medlemsländerna i rätt riktning – inte för att legitimera lagstiftning som riskerar den svenska partsmodellen.

Idag finns EU-länder där det sociala skyddsnätet är svagt och med stora brister i välfärden. Romer lever ofta under svåra förhållanden. På många håll i Europa är barnomsorg och äldreomsorg en bristvara – och den som finns är dyr. EU:s sociala pelare slår fast ett antal minimirättigheter kring utbildning, jämställdhet, a-kassa, sjukförsäkring, barnomsorg, omställning och vård, för alla medborgare.

Liberalerna vill:

  • EU ska påverka för välfärdsreformer i medlemsländerna
  • Fler kvinnor som yrkesarbetar i Europa
  • Värna den svenska partsmodellen
EU SKA PÅVERKA FÖR VÄLFÄRDSREFORMER

Liberalerna ser positivt på att EU:s sociala pelare, som slår fast ett antal minimirättigheter, ska fungera som en påtryckningsmekanism som får EU-länderna att genomföra nödvändiga reformer i välfärden och på arbetsmarknaden. Varje land beslutar själv om sin välfärd, men vi vill att EU-kommissionen årligen utvärderar reformbehovet i varje medlemsland, följer upp och ge tydliga rekommendationer.

FLER KVINNOR I ARBETE

En större andel av Europas kvinnor måste komma ut i arbetslivet och få ökad ekono­misk frihet att styra sina liv. EU:s länder har inte råd att ha världens bäst utbildade hemmafruar. Vi vill att EU uppmuntrar medlemsländerna att avskaffa sambeskattningen och investera i barn- och äldreomsorg värd namnet. Här är den sociala pelarens ställningstagande för tillgång till barnomsorg till rimligt pris ett viktigt verktyg.

VÄRNA DEN SVENSKA PARTSMODELLEN

Den sociala pelaren får inte användas för att införa lagstiftning på arbetsmarknadsområdet som skadar den svenska modellen med självständiga parter som sluter avtal. Liberalerna har därför röstat nej till EU-direktivet om minimilöner.

Ladda hem som PDF