Se alla

Offentliga monopol

Offentliga monopol utan samhällsuppdrag eller säkerhetspolitisk funktion avvecklas. När privata företag konkurrerar på en öppen marknad förbättras kvaliteten och priserna sjunker.

De offentliga monopolen bör i största möjliga mån avvecklas om de inte har ett samhällsuppdrag. När företag konkurrerar på en öppen marknad förbättras kvaliteten och priserna sjunker. Upphandlingsreglerna bör underlätta för flera företag att delta i offentliga upphandlingar. Lagen om valfrihet ska gälla i hela Sverige. Inget vinstförbud ska införas för företag som verkar inom vård och omsorg.

Offentliga monopol ska avvecklas

Vår utgångspunkt är att staten ska ange de ramar som gäller för företagen, inte äga och driva bolag. Alla vinner på konkurrens. Det måste finnas ett tydligt syfte med ett offentligt monopol. I de fall där statliga bolag har ett särskilt samhällsuppdrag ska detta tydligt redovisas.

För att garantera en kostnadseffektiv service av hög kvalitet är det viktigt att öppna upp offentliga upphandlingar för fler aktörer. Även små- och medelstora företag som inte har kollektivavtal ska kunna delta. För att möjliggöra för fler företag att vara med i upphandlingar vill vi ha en nationell plattform för offentlig upphandling vilket skulle öka transparensen och ge fler mindre leverantörer möjlighet att ta aktiv del i upphandlingar. Det stärker konkurrensen och höjer kvaliteten.

Den positiva utvecklingen inom företagandet i välfärdssektorn hotas av ett förbud mot vinster. Att införa ett vinstförbud för företag inom vård och omsorg är en begränsning av valfriheten och företagandet och slår särskilt hårt mot kvinnors företagande.

Lagen om valfrihet (LOV) har flyttat makten från politiker till de som står närmast vården och de individuella förutsättningarna, det vill säga utförarna och brukarna. Vårdval och en mångfald av vårdgivare har bidragit till ökad tillgänglighet, kortare vårdköer och effektivare användning av vårdens resurser. Valfrihetslösningar (upphandlingar enligt LOV) ska tillämpas i alla landets regioner.

Ladda hem som PDF