Se alla
Hyreshus i Herrgården, Rosengård

Bostadssegregation

Segregationen är ett av våra största samhällsproblem. Det är en grogrund för låga skolresultat, skjutningar och arbetslöshet.

Runt om i Sverige finns områden där livschanserna är färre. Det är områden där en hög arbetslöshet har bitit sig fast och där skolresultaten, tryggheten och tilltron till samhällets institutioner är lägre än i övriga Sverige. Bostadssegregationen är roten till nästan alla integrationsproblem: olikheterna i skolan, otryggheten och svårigheten att komma in i det svenska samhället.

Segregationen står i vägen för integrationen.

Bostadssegregationen har gjort så att nya svenskar koncentrerats till miljonprogram med trånga och undermåliga hyresrätter. Trångboddhet är tre gånger vanligare bland utrikes födda. Att äga sitt eget boende ger ofta en större finansiell trygghet – men att inte äga sitt boende är dubbelt så vanligt bland utrikes födda som bland inrikes födda.

Även de som inte vill hyra sitt boende ska kunna bo i förorten. Ska fler ha råd att äga sitt boende måste det bli billigare att bygga. Vi vill utreda en regelförenkling så att inte varje kommun behöver pröva en hustyp. Det ska istället kunna göras en gång på nationell nivå. Detta skulle ge ökad valfrihet, inte minst i stadsdelar med ett ensidigt utbud av boendeformer som i miljonprogramsområdena.

Trångboddhet, särskilt till följd av otillåten vidareuthyrning, måste motverkas. Liberalerna vill skärpa reglerna så att socialtjänsten måste kontrollera att utbetalningar av ekonomiskt bistånd inte går till boenden som uppenbart är illegala kontrakt.

Ladda hem som PDF