Se alla

Liberaller – özgürlük, okul ve entegrasyon için.

Liberalizm, özgürlük anlamına gelmektedir. Bu, hayatınızı kendi koşullarınıza göre yaşama özgürlüğü ile ilgilidir. Cinsiyetiniz, nereden geldiğiniz ya da cinsel yöneliminiz sebebiyle kısıtlanmamalısınız. Bu, fiziksel bütünlük ve güvenlikten vergileri düşürmeye kadar her şeyle ilgilidir, bu sayede kendi paranızla istediğinizi yapmak için daha fazla özgürlüğe sahip olacaksınız. Her zaman özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü, iyi bir eğitim hakkını ve toplum içerisinde güvenliği sağlayan güçlü bir hukuk devletini savunacağız. Bu, özgürlüktür, bunlar Liberallerdir.

”Nereden geldiğiniz ya da nerede yaşadığınız, okulunuzun ne derece iyi olduğunu, günlük hayatta kendinizi güvende hissedip hissetmediğinizi ya da bir iş bulup bulamayacağınızı belirlememelidir. Her kişi, kendi hayatına dair karar verme olanağına sahip olmalıdır ve hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışmalıdır.”

Johan Pehrson

Liberallerin parti liderinin ismi, Johan Pehrson ve Örebro’dan gelmektedir. Johan, 54 yaşında, dört çocuk babası, girişimci ve avukattır. Johan, İsveç’i sevdiği ve değişime inandığı için bir politikacıdır.

Yüksek hedeflere sahip okul politikası

Liberaller, okulu öncelikli tutan bir partidir. Tüm sınıflarda düzen ve öğrenme olmalıdır. Tüm öğrencilerin, tüm derslerde uygun ders kitaplarına sahip olması gerekmektedir. Velilerin ve öğrencilerin okulu kendilerinin seçebilmesi önemlidir. İsveç’te bağımsız okullar olmalıdır, ancak eğitim kalitesi, bağımsız okul şirketlerindeki hisselerin değerinden daha önemlidir.

Bilgiye odaklanan bir okul

Okuldaki bilgiye dayalı sonuçlar yükseltilmelidir. İhtiyacı olan öğrenciye yardım, daha önce verilmelidir ve not verme koşulları net olmalıdır. Okulda kolay öğrenen öğrenciler dahi daha fazlasını öğrenmeye zorlanmalıdır. Hedefimiz, İsveç okullarının dünyanın mutlak zirvesinde olmasıdır.

Sınıfta daha fazla zaman

Daha fazla öğretmen liderliğindeki derslere ve daha fazla ders saatine ihtiyacımız bulunmaktadır. Okulda zorlanan öğrencilerin daha fazla ders süresinin olması ve okulda zorlanmayan öğrencilerin de daha çok zorlanması gerekmektedir. Onaylanan notlarla okulu geçme riski olanlar, tatil günlerinde okula gitmelidir.

Çalışma huzurunun sağlanması için düzenin artırılması

Günümüzde okul çok dağınık ve düzensiz. Arkadaşları için bunu bozanlar adına okullarda düzen kurallarına ve net sonuçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Sınıflarda öğretmenler karar vermelidir ve derslerde düzeni sağlamak için net bir yetkiye sahip olmalıdırlar. Öğrenciler ancak o zaman konsantre olabilir ve kendilerini güvende hissedebilirler.

 

Dışlanmayı engelleyen entegrasyon politikası

Entegrasyonu sağlama, dışlanan daha fazla kişinin İsveççe öğrenmesini, bir iş bulmasını ve toplumun bir parçası olmasını sağlama politikasına sahibiz. Yaşlılar ve yeni gelen her vatandaşın ülkemizde güvenli bir bölgede yaşama hakkı vardır.

İsveç diline odaklanma

İsveç toplumunun anahtarı, İsveç dilidir. Yeni gelen çocuklar için dil anaokulu ve vatandaşlık için dil testleri görmek istiyoruz. Daha fazla insan iş yerinde İsveççe öğrenebilmelidir ve yeni gelenler İsveç’teki ilk günlerinden itibaren İsveççe ve toplum eğitimi almalıdır. İsveç diline odaklanmadan entegrasyonu başarılı hale getirmek mümkün değildir.

Yapabilen herkes çalışmalı

Gençler ve yeni gelenler için daha fazla mesleki eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Yardım almaktansa biraz daha düşük bir maaşla ilk olarak iş bulmanın daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Herkesin iş bulma, kendi parasını kazanma ve topluma katkıda bulunma olanağı olmalıdır.

Namus kültürüne karşı harekete geç

Namus baskısı, binlerce genç kızı ve erkek çocuğu etkilemektedir. Okul ve sağlık hizmetleri, namus adı altındaki baskıya karşı daha iyi çalışmalıdır. Liberaller, çocuk ve kuzen evliliğinin tamamen yasaklanmasını ve namus suçları işleyenlere daha ağır ceza verilmesini istemektedir.

 

Daha liberal politika

İklimi korumak için teknolojik çözümler. İklim değişikliğinin önüne geçmenin anahtarının yeni teknoloji ve yenilik olduğuna inanıyoruz. Yeni nükleer güç inşa etmek istiyoruz ve çevreyi kirleten maddeleri yaymanın maliyeti olacaktır.

Çalışma vergisini azaltın. Çalışmak ve okumak karşılığını almalıdır. Sıradan insanların cüzdanlarında daha fazla para olması için vergileri azaltmamız gerekmektedir. Çalışmak, yardım almaktan her zaman daha karlıdır.

Avrupa’ya evet. Bugünün zorluklarının sadece birlikte çözülebileceğine inanıyoruz. İklim ve göç ve iklim tehditleri kapsamındaki sınır ötesi zorluklarla başa çıkmak için Avrupa ülkeleri ile daha fazla iş birliği yapmalıyız.

Kişisel yardım sağlayın. İhtiyacı olan kişilere kişisel yardım hakkını tanıttığımız için gurur duyuyoruz. Günlük hayatta yardıma ihtiyacınız olsun ya da olmasın, kendi hayatınız ve özgürlüğünüz hakkınız olmalıdır.