Se alla

Liberałowie - wolność, szkolnictwo i integracja.

Liberalizm oznacza wolność. Chodzi tu o wolność życia na własnych warunkach. Nie powinniśmy być ograniczani ze względu na naszą płeć, pochodzenie lub orientację seksualną. Chodzi o wiele spraw: od nietykalności fizycznej i bezpieczeństwa po obniżanie podatków, aby mieć większą swobodę robienia tego, co się chce z własnymi pieniędzmi. Zawsze będziemy bronić swobód i wolności słowa, prawa do dobrego wykształcenia i silnego państwa prawa, które gwarantuje społeczeństwu bezpieczeństwo. To właśnie oznacza wolność według Liberałów.

„To skąd pochodzisz lub gdzie mieszkasz, nie powinno decydować o tym, jak dobra jest twoja szkoła, czy czujesz się bezpiecznie w życiu codziennym lub czy możesz znaleźć pracę. Każdy człowiek powinien mieć możliwość decydowania o swoim życiu i móc zapracować na spełnienie swoich marzeń.”

Liberalny rząd dla obywateli

Socjaldemokratyczny rząd od ośmiu lat nie radzi sobie ze szkolnictwem i integracją. Szwecja potrzebuje rządu dla obywateli opartego na silnej partii liberalnej, która ma rozwiązania na problemy w szkolnictwie i na przełamanie wykluczenia. Liberałowie chcą stworzyć rząd z partią centrum Moderaterna i partią chrześcijańsko-demokratyczną Kristdemokraterna. Jesteśmy gotowi rozmawiać ze wszystkimi stronami w szwedzkim parlamencie, Riksdagu, aby móc realizować naszą politykę.

Edukacja i integracja

Edukacja to kwestia wolności. Przyszłość Szwecji kształtuje się dzisiaj w naszych salach lekcyjnych. Dlatego Liberałowie stawiają szkołę na pierwszym miejscu. Liberałowie są także szwedzką partią integracyjną. Socjaldemokratyczna polityka integracji doprowadziła do tego, że pół miliona ludzi żyje na obszarach zmarginalizowanych, gdzie mają mniej szans życiowych. Według naszego planu w Szwecji nie powinno być żadnych obszarów zmarginalizowanych. Aby stało się to rzeczywistością, potrzebny jest większy nacisk na następujące kwestie: wiedza w szkole, porządek i ład na lekcjach, szkolenia językowe dla nowo przybyłych, obniżone podatki dla pracujących, więcej miejsc pracy i nowy rząd po jesiennych wyborach.

Johan Pehrson

Lider partii liberałów nazywa się Johan Pehrson i pochodzi z Örebro. Johan ma 54 lata, jest ojcem czwórki dzieci, przedsiębiorcą i prawnikiem. Johan postanowił zająć się polityką, ponieważ kocha Szwecję i wierzy w zmiany.

Bardzo ambitna polityka dla szkolnictwa

Liberałowie to partia, która na pierwszym miejscu stawia szkołę. We wszystkich salach lekcyjnych powinien panować porządek i ład. Wszyscy uczniowie muszą mieć porządne podręczniki do wszystkich przedmiotów. Ważne jest, aby rodzice i uczniowie mogli sami wybrać szkołę. Szkoły społeczne, tzw. „friskolor”, powinny być dostępne w Szwecji, ale jakość nauczania jest ważniejsza niż wartość udziałów w spółkach prowadzących te szkoły.

Szkoła skupiona na przekazywaniu wiedzy

Należy podnieść poziom wiedzy uzyskiwanej w szkole. Jeśli uczeń potrzebuje pomocy, musi ją otrzymać na wczesnym etapie. Wymagania dla skali ocen muszą być jasne. Nawet uczniowie, którzy dobrze radzą sobie w szkole, powinni być stymulowani do nauczenia się więcej. Naszym celem jest, aby szwedzkie szkoły były na najwyższym światowym poziomie.

Więcej czasu na lekcji

Potrzebujemy więcej lekcji prowadzonych przez nauczycieli i więcej godzin lekcyjnych. Uczniowie, którzy mają trudności w szkole powinni mieć więcej czasu lekcyjnego, a tym, którzy sobie dobrze radzą, należy stawiać większe wyzwania. Jeśli komuś grozi, że nie zaliczy roku z pozytywnymi stopniami, powinien chodzić do szkoły w wakacje.

Porządek dla spokojnej pracy

Dziś w szkole panuje bałagan i niepewność. Szkoła potrzebuje zasad porządkowych. Wobec tych, którzy zakłócają naukę rówieśników  należy wyciągać jasne konsekwencje. To nauczyciele powinni rządzić w salach lekcyjnych i mieć jasne uprawnienia pozwalające im na utrzymywanie porządku na lekcji. Tylko w takich warunkach uczniowie będą mogli się skoncentrować na lekcjach i czuć się bezpiecznie.

 

Polityka integracyjna, która przełamuje wykluczenie

Mamy politykę prointegracyjną, która ma zapewnić, że coraz więcej osób wykluczonych będzie uczyć się szwedzkiego, zdobywać pracę i stanie się częścią społeczeństwa. Każdy obywatel naszego państwa, nowy lub stary, ma prawo do życia w bezpiecznym miejscu.

Język szwedzki w centrum uwagi

Język szwedzki jest kluczem do bycia częścią szwedzkiego społeczeństwa. Chcemy, by powstawały przedszkola językowe dla nowo przybyłych dzieci i by wprowadzone były testy językowe w ramach uzyskania obywatelstwa. Więcej osób będzie mogło uczyć się szwedzkiego w pracy, a nowo przybyłym zaoferujemy kursy szwedzkiego i wiedzy o społeczeństwie już od pierwszego dnia pobytu w Szwecji. Nie jest możliwe prowadzenie polityki integracyjnej bez skupienia się na języku szwedzkim.

Każdy, kto może, powinien pracować

Potrzebne jest więcej szkoleń zawodowych dla młodych ludzi i nowo przybyłych. Uważamy, że lepiej dostać pierwszą pracę, za nieco niższą pensję, niż iść na zasiłek. Każdy powinien mieć możliwość zdobycia pracy, zarabiania własnych pieniędzy i wnoszenia wkładu w społeczeństwo.

Działania przeciwko kulturze „honoru”

Prześladowania oparte na tzw. „prawie honoru” dotykają tysięcy młodych dziewcząt i chłopców. Szkoły i służba zdrowia muszą umieć lepiej sobie radzić ze zwalczaniem prześladowań w imię prawa honoru. Liberałowie chcą całkowitego zakazu małżeństw dzieci i kuzynów, a także surowszych kar dla tych, którzy popełniają zbrodnie honorowe.

 

Bardziej liberalna polityka

Technologia na ratunek klimatu. Wierzymy, że nowe technologie i innowacje są kluczem do poradzenia sobie ze zmianami klimatycznymi. Chcemy budować nową energetykę jądrową. Proponujemy też słone opłaty za emisję zanieczyszczeń.

Obniżenie podatków od pracy. Pracowanie i uczenie się powinno się opłacać. Musimy obniżyć podatki, aby zwykłym ludziom zostawało więcej w portfelach. Praca powinna zawsze być bardziej opłacalna niż zasiłki.

Tak dla Europy. Wierzymy, że dzisiejsze wyzwania można rozwiązać tylko wspólnie. Aby sprostać transgranicznym wyzwaniom związanym z klimatem i migracjami oraz zagrożeniami klimatycznymi, kraje europejskie muszą ściślej współpracować.

Uratujmy instytucję osobistego asystenta. Jesteśmy dumni, że wprowadziliśmy prawo do osobistej pomocy dla osób, które jej potrzebują. Każdy powinien mieć prawo do prowadzenia własnego życia i do własnej wolności, niezależnie od tego, czy potrzebuje pomocy w życiu codziennym, czy też nie.