Se alla

Liberaalit – vapauden, koulutuksen ja kotouttamisen puolesta.

Liberalismi tarkoittaa vapautta. Omilla ehdoilla elämisessä on kyse vapaudesta. Sukupuoli, tausta tai sukupuolinen suuntautuminen eivät saa rajoittaa mahdollisuuksiasi. Tämä pätee kaikkeen fyysisestä koskemattomuudesta ja turvallisuudesta verotuksen keventämiseen, jotta saat enemmän vapautta tehdä mitä haluat omilla rahoillasi. Tulemme aina puolustamaan vapautta ja ilmaisunvapautta, oikeutta hyvään koulutukseen sekä vahvaa oikeusvaltiota, joka takaa turvallisuuden yhteiskunnassa. Se on vapautta. Se on Liberaalit.

”Se, mistä olet kotoisin tai missä asut, ei saa määritellä, miten hyvä koulusi on, koetko perusturvallisuutta tai voitko saada työpaikan. Jokaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuus päättää omasta elämästään ja työskennellä ahkerasti saavuttaakseen unelmansa.”

Liberaalinen porvarihallitus

Sosiaalidemokraattinen hallitus on kahdeksan vuoden ajan epäonnistunut kouluun ja kotouttamiseen liittyvissä asioissa. Ruotsi tarvitsee porvarihallituksen, jossa on vahva liberaalinen puolue, jolla on ratkaisu kouluun liittyviin ongelmiin ja syrjäytymisen estämiseen. Liberaalit haluavat muodostaa hallituksen maltillisen kokoomuksen ja kristillisdemokraattisen puolueen kanssa. Olemme valmiita keskustelemaan kaikkien puolueiden kanssa valtiopäivillä voidaksemme edistää omaa politiikkaamme.

Koulutus ja kotouttaminen

Koulutuksessa on kyse vapaudesta. Ruotsin tulevaisuus on tämän päivän luokkahuoneissa. Siksi Liberaalit asettavat koulun etusijalle. Liberaalipuolue on myös Ruotsin puolueista se, joka edistää kotouttamista. Sosiaalidemokraattinen kotouttamispolitiikka on johtanut siihen, että puoli miljoonaa ihmistä elää epäedullisessa asemassa olevilla alueilla, joilla elämännäkymät ovat heikommat. Meillä on suunnitelma, jota noudattamalla Ruotsissa ei ole lainkaan tällaisia alueita. Jotta se toteutuisi, tarvitaan vahvempaa painotusta koulutukseen, selkeyttä ja järjestystä oppitunneille, kieltenopetusta vasta maahan muuttaneille, työssäkäyvien verotuksen keventämistä, lisää työpaikkoja sekä uusi hallitus syksyn vaalien jälkeen.

 

Johan Pehrson

Liberaalipuolueen johtaja on nimeltään Johan Pehrson. Hän on kotoisin Örebrosta. Johan on 54-vuotias neljän lapsen isä, yrittäjä ja juristi. Johan on poliitikko, koska hän rakastaa Ruotsia ja uskoo muutokseen.

Kunnianhimoinen koulutuspolitiikka

Liberaalipuolue asettaa koulutuksen etusijalle. Kaikissa luokkahuoneissa tulee olla järjestystä. Kaikilla oppilailla tulee olla kunnolliset oppikirjat kaikissa aineissa. On tärkeää, että vanhemmat ja oppilaat saavat valita koulun itse. Ruotsissa tulee olla yksityisiä vapaakouluja, mutta opetuksen laatu on tärkeämpää kuin vapaakouluja omistavien yritysten osakkeiden arvo.

Koulujärjestelmä, jossa korostetaan oppimista

Oppimistuloksia on parannettava kouluissa. Apua on tarjottava aikaisin sitä tarvitseville oppilaille ja tieto- ja taitovaatimusten on oltava selkeitä. Myös niitä oppilaita, joille koulunkäynti on helppoa, tulee haastaa oppimaan lisää. Tavoitteemme on, että Ruotsin koulujärjestelmä olisi maailman huippuluokkaa.

Enemmän luokkaopetusta

Tarvitsemme lisää lähiopetusta ja enemmän opetustunteja. Niille oppilaille, joille koulunkäynti tuottaa hankaluuksia, tulee antaa enemmän aikaa oppitunneilla, ja niille, joille koulunkäynti on helppoa, tulee antaa enemmän haasteita. Niille, jotka ovat vaarassa saada hylättyjä arvosanoja, tulee tarjota mahdollisuus käydä koulua lomilla.

Lisää järjestystä opiskelurauhan takaamiseksi

Koulu on nykyisellään aivan liian meluisa ja turvaton. Kouluihin tarvitaan järjestyssääntöjä ja selkeitä seuraamuksia oppilaille, jotka häiritsevät koulutovereidensa opiskelurauhaa. Opettajien tulee määrätä luokkahuoneissa, ja heillä tulee olla selkeät valtuudet pitää yllä järjestystä oppitunneilla. Vasta silloin oppilaat voivat keskittyä ja tuntea olonsa turvallisiksi.

 

Kotouttamispolitiikka, joka estää syrjäytymisen

Meidän kotouttamispolitiikallamme varmistetaan, että yhä useammat syrjäytyneet oppivat ruotsia, saavat työpaikan ja sopeutuvat yhteiskuntaan. Jokaisella maamme kansalaisella, niin uudella kuin vanhallakin, on oikeus asua turvallisella alueella.

Ruotsin kieli keskiössä

Ruotsin kieli on avain ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Haluamme, että vasta maahan muuttaneet lapset pääsevät kielikouluun, ja että kansalaisuuden saaminen edellyttää kielikokeen läpäisemistä. Useammilla tulee olla mahdollisuus oppia ruotsia töissä ja vasta maahan saapuneiden tulee saada opetusta ruotsin kielessä ja kansalaisopetusta ensimmäisestä päivästä lähtien. Kotouttaminen ei onnistu ruotsin kielen taitoja painottamatta.

Kaikkien, jotka voivat työskennellä, tulisi työskennellä

Nuorille ja hiljattain maahan muuttaneille tarvitaan lisää ammatillista koulutusta. Mielestämme on parempi saada ensimmäinen työpaikka hieman alhaisemmalla palkalla kuin elää sosiaaliavustusten varassa. Jokaisella tulee olla mahdollisuus saada työpaikka, ansaita omaa rahaa ja antaa panoksensa yhteiskuntaan.

Kunniakulttuurin ponnekas vastustaminen

Kunniasorto koskettaa tuhansia nuoria tyttöjä ja poikia. Koulun ja terveydenhuollon tulee kyetä paremmin ehkäisemään sortamista kunniakäsitteen varjolla. Liberaalit haluavat kieltää lapsi- ja serkusavioliitot kokonaan sekä ottaa käyttöön ankarammat rangaistukset kunniarikosten tekijöille.

 

Liberaalimpi politiikka

Teknologiaratkaisut ilmaston pelastamiseksi. Uskomme, että uusi teknologia ja innovaatio ovat avain ilmastonmuutosten torjumiseen. Haluamme rakentaa uusia voimalaitoksia, ja saastuttamisen tulee olla kallista.

Työn verotuksen alentaminen. Työnteon ja opiskelun tulee olla kannattavaa. Meidän tulee alentaa veroja, jotta tavallisille kansalaisille jäisi enemmän rahaa lompakkoon. Työnteon tulee olla aina kannattavampaa kuin sosiaaliavustusten varassa elämisen.

Kyllä Euroopalle. Uskomme, että tulevaisuuden haasteet voidaan ratkaista vain yhdessä. Voidaksemme vastata ilmastoon, muuttoliikkeeseen ja ympäristöuhkiin liittyviin rajat ylittäviin haasteisiin meidän tulee lisätä yhteistyötä Euroopan maiden kanssa.

Henkilökohtaisten avustuspalveluiden pelastaminen. Olemme ylpeitä siitä, että otimme käyttöön oikeuden henkilökohtaiseen avustuspalveluun henkilöille, jotka sitä tarvitsevat. Kaikilla tulee olla oikeus omaan elämään ja vapauteen riippumatta siitä, tarvitseeko arjessa apua tai ei.